Szkoła Podstawowa

Kadra nauczycielska

 

GRONO PEDAGOGICZNE

 

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole zatrudnieni są  następujący nauczyciele:

 

Maciej Samulik - dyrektor

 

Agnieszka Parol - wicedyrektor, pedagog szkolny

 

Anna Baczewska  - nauczyciel bibliotekarz i nauczyciel w świetlicy

 

 Emilia Barankiewicz  - nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

Karine Bednarczyk - nauczyciel języka rosyjskiego

 

Urszula Buczek - nauczyciel języka polskiego

 

Grażyna Cejmanowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

Agnieszka Ciężkowska - pedagog szkolny, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

 

Edyta Chłopik - nauczyciel j. polskiego

 

Tomasz Gmiter - nauczyciel w-f

 

Monika Komuda - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda


Anna Kopka - nauczyciel religii

 

Justyna Kowynia - Rymanowska - nauczyciel muzyki

 

Marcin Kruk - nauczyciel geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie

 

Elżbieta Leszczyńska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Katarzyna Malka - nauczyciel języka polskiego

 

Sylwia Majszyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Katarzyna Milewska - nauczyciel plastyki

 

Elżbieta Mroczek  - nauczyciel wychowania fizycznego

 

Magdalena Pawelec  - nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

Anna Przybysz -nauczyciel języka rosyjskiego i nauczyciel w świetlicy

 

Ewa Przybysz-Gardyza - nauczyciel języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej

 

Barbara Raczko - nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

Katarzyna Sarna - nauczyciel matematyki

 

Agata Słodownik- nauczyciel języka angielskiego

 

Alina Szydłowska - nauczyciel biologii, chemii, wdżwr

 

Joanna Urbańska - nauczyciel fizyki, matematyki

 

Wasil Katarzyna - nauczyciel przyrody

 

Małgorzata Wisiecka - nauczyciel informatyki, matematyki

 

Anna Wojciechowska  - nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

Beata Zawadka - nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

Dariusz Zwierz - nauczyciel wychowania fizycznego, techniki, edu. dla bezpieczeństwa