Szkoła Podstawowa

Światowy Dzień Zdrowia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim informuje, że Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, sprzyja mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie. Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2018 jest: Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego.Hasło tegorocznej kampanii brzmi: „Zdrowie dla wszystkich” (Health For All). Głównym założeniem jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej naodpowiednim poziomie i możliwych do osiągnięcia zyskach płynących z tego faktu bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego. W załączeniu przekazuję informacje przetłumaczone przez Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. Materiały w języku angielskimsą dostępne na stronie Światowej Organizacji Zdrowia http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/en/ 

Animowane infografiki są dostępne na stronie http://www.who.int/universal_health_coverage/infographics/en/

Zachęcamy  do skorzystania również ze strony internetowej WSSE w Warszawie:http://wsse.waw.pl/promocja-zdrowia/programy/swiatowy-dzien-wiedzy-o-a ntybiotykach/haslo-roku-swiatowy-dzien-zdrowia

Prosimy o propagowanie i wykorzystanie powyższych materiałów edukacyjnych w ramach działalności bieżącej.

 

 Z poważaniem,

 

Ewa Kowalska

Lidia Padzik

Sekcja OZiPZ PSSE w Mińsku Mazowieckim

 tel.: 25 758 22 32